Alkvetterns Herrgård

Ursprung: Karlskoga, Värmland.

Ras: Sugga: Lantras, galt: Yorkshire.

Foder: Spannmål, vitaminer, mineraler och drav från ett närliggande bryggeri.

Produktion:

På Alkvettern har Ingemar Olsson utvecklat ett eget system för grisuppfödning. De drygt 800 suggorna är kopplade till tre närliggande samarbetsgårdar där de vistas när de grisar. Kultingarna får dia i cirka fem veckor, sedan återvänder suggorna till Alkvettern under sinperioden för att tre veckor innan grisning återvända till samarbetsgårdarna igen.

Sedan en tid tillbaka har Alkvettern ett samarbete med Fällmans för att få fram svensk tunggris. Syftet är att matcha spansk och italiensk kvalitetsgris som efterfrågas av många restauranger. Grisarna får stanna länge på gården tills de når en slaktvikt på minst 120 kilo.

Beställ från Alkvetterns Herrgård