Oviken

Ursprung: Häggen, söder om Östersund i Jämtland.

Ras: Ostfriesiska mjölkfår.

Foder: Gräs, hö och ensillage.

Produktion: Cirka 350-400 lamm per år.

Oviken drivs av veterinären Kristina Åkermo och agronomen Robert Åkermo på gården Åkern och ligger i byn Häggen i sydvästra Jämtland. Gården har förvaltats av Roberts släkt sedan 1350-talet och har idag nordens största besättning av mjölkfår, 400 stycken Ostfriesiska tackor. Allt foder produceras på gården och tackorna föder sina lamm fritt på betet under sommartid.

På Oviken produceras några av Sveriges främsta ostar men utöver mejeriet levererar Oviken fantastiska dilamm till Fällmans som uteslutande livnärts på mjölk. Köttet är oerhört mört och ljust med en mjäll smak präglat av tackans fjällbete.

Lammen slaktas och styckas hos gårdsslakteriet Hallquist Gård i Fåker, cirka 15 minuter bort och säljs som dilamm. Lammen har då bara druckit mjölken från mamman.

Beställ från Oviken