Fällmans lammgård vinnare av HKScans miljöpris

Fällmans lamm på Norrby Gård

Anna & Tomas Olsson på Norrby Gård, en av Fällmans lammgårdar, belönas med HKScans miljöpris för deras arbete inom hållbarhet, miljöansvar och djurvälfärd.
Norrby Gård är en av sex gårdar som föder upp Fällmans vår- och höstlamm. Lammproduktionen håller en oerhört jämn och hög kvalitet där omsorg om djur och natur alltid finns med som en naturlig del av utvecklingsarbetet.

Motiveringen lyder:

”Anna och Tomas Olsson har högt ställda mål, och deras fokus är att leverera lammkött av högsta kvalitet med insikt om att friska djur med god tillväxt ger lägst klimatpåverkan och bäst ekonomi för djuruppfödaren. Intresse för vall och vallblandningar har ökat gårdens produktion av slaktlamm baserat på gräs. På Norrby Gård är klöver centralt för att öka inbindning av kväve till marken samtidigt som markens struktur förbättras. Nya grödor i gårdens växtodling såsom lupin och åkerböna minskar beroendet av inköpt soja för att täcka djurens proteinbehov. Gödsel från djuren tas tillvara på ett medvetet sätt och utnyttjas i ett väl fungerande kretslopp mellan djur och växtodling. 150 hektar naturbetesmark hålls öppna av betande tackor som gör det möjligt för unika växter och en mångfald av insekter att trivas. Paret har även börjat återplantera lähäckar för att gynna fågellivet och ser fram emot en framtida utökad fauna med fasaner och rapphöns på Norrby Gård.”

Vi på Fällmans är stolta över vårt mångåriga samarbete och gläds över att kunna erbjuda våra kunder de fantastiska lammen från Norrby Gård.

Du kan se mer om Norrby Gårds verksamhet i Filmen om Fällmans Kött
Mer information om HKScans miljöpris hittar du här

Tillbaka till de senaste nyheterna