Jord på Trynet

Fällmans kommer i samarbete med ”Jord på Trynet” att Lansera KRAV-märkt svensk Gris.

I initialskedet så kommer köttet komma från Havor gård på Gotland.

 

Av de ca. 3 miljoner grisar som årligen föds upp i Sverige är omkring 1% Krav-certifierade. Av dessa uppfödare av har ett 30-tal gått ihop i föreningen ”Jord på Trynet”.

Vad är då tanken bakom Jord på Trynet ?

Man vill att grisarna ska få leva riktiga grisliv och att djuren ska kunna leva ut sina naturliga instinkter som att boa och böka. Våra grisar har därför mycket halm, fri tillgång till grovfoder och kan alltid gå ut. På sommarhalvåret får de under minst fyra månader böka och beta på åkermark och gyttjebada så mycket de vill.

Målet är en hållbar produktion på naturens villkor och ska följa naturens eget kretslopp. Därför producerar man en så stor del som möjligt av djurens foder på den egna gården. Det gör att näringen i djurens gödsel kan återföras till jorden, bli gödning för foderväxter och att kretsloppet sluts.

Öppenhet och en ökad kontakt mellan bönder och kunder ät något man strävar efter. Därför är man inte sällan i butik och berättar om sitt sätt att hålla djur. Gårdarna är också öppna för besök.

För att läsa mera gå in här

Tillbaka till de senaste nyheterna