Fällmans erbjuder kött från Uruguay

Med mer än 10,000 m² land (över två fotbollsplaner per djur), frikostigt med vatten och enorma grässlätter så lever varje djur ett bekymmersfritt och behagligt liv på de vida fälten i Uruguay. Här går korna fritt året runt, i större delen av sitt liv. Detta resulterar i ett smakrikt och mört kött. Endast Angus och Hereford, eller korsningar av de två, selekteras noggrant och säljs till oss på Fällmans Kött.

Djurens välbefinnande är av största vikt för de uruguayanska uppfödarna. Ett team bestående av inhemska specialister har sett till att djuren behandlas på ett humant sätt, hela vägen från uppfödningen på ranchen till slutgödning och slakt. Allt enligt den välkända amerikanska professorn Temple Grandins forskning och rekommendationer. Temple Grandin är forskare i husdjurvetenskap, och är känd för sitt engagemang i djurskyddsfrågor. 2009 utsågs hon till agronomie hedersdoktor vis Sveriges lantbruksuniversitet för sitt arbete för att främja djurens välfärd.

Tillbaka till de senaste nyheterna