Löfsta Säteri

Ursprung: Löfsta Säteri, Vallentuna, Stockholm.

Ras: Leicster.

Foder: Mjölk, gräs och örter.

Produktion: Cirka 40 stycken per år.

Löfsta Säteri är beläget i den nordligaste delen av Frösunda socken i Vallentuna strax norr om Stockholm. På ägorna finns ängar som har utgjorts av beteshagar sedan 1400-talet vilket resulterat i en unik flora med exceptionellt höga botaniska och kulturella värden. Markerna får inte tillföras kemikalier utan bara gödslas naturligt av betande djur för att bevara den biologiska mångfald som hagarna utgör. Här frodas arter som darrgräs, backnejlika, brudbröd, prästkrage, gullviva, nattviol och kattfot liksom kummin, kärringtand, förgätmigej och ängsviol.

På Löfsta bedrivs lantbruket och så naturligt som det är praktiskt möjligt i modern tid med fokus på hållbarhet och djurhälsa. Får, kor och getter betar ute under sommarhalvåret och äter under vintertid torkat gräs och de örter som vuxit på gården. Örter som ger lammköttet dess unika, fylliga smak. Allt för att tillgodose djurens naturliga förhållanden som idisslare.

Köttet från Löfstas lamm är otroligt mört tack vare betet samt att de har så stora ytor att röra sig på. Lammen föds i februari och diar sina mödrar fram tills att de går ut på bete i april. Därefter äter de uteslutande gräs och örter fram tills slakten i augusti till oktober beroende på när restaurangerna vill ha lammköttet.

Beställ från Löfsta Säteri