Ärnamåla Stut

Ursprung: Ärnamåla, Småländska Höglandet.

Ras: SRB

Foder: Gräs, hö och ensillage.

Produktion: 100 djur per år.

Svensk Rödbrokig Boskap på Naturbetesmarker som får växa långsamt för hög smak och kraftig marmorering.

Ärnamåla Stut är ett LRF-projekt som syftar till att höja värdet på kött av tjurkalvar. Tjurkalvarna har hittills fötts upp så snabbt som möjligt för att nå slaktvikt innan de blir könsmogna och köttet ändrar smak. Slakten sker normalt vid 14-16 månaders ålder.

Försöken med Ärnamåla Stut innebär att tjurkalvarna kastreras och får beta på Naturbetesmarker tills de är ca 30-36 månader. Hög ålder och magert foder i kombination med att stutarna växer i långsam takt innebär att de hinner sätta intramuskulärt fett (marmorering) innan de är slaktmogna. Fettet på kropparna är moget med gul ton och djup smak.

På Fällmans Kött är vi nyfikna och är gärna med och utvecklar nya råvaror och produkter. Ärnamåla Stut är ett hittills ett väldigt lyckat projekt. Värdet på kött från tjurkalv har höjts rejält och för första gången verkar det som att det är möjligt att skapa en systematik i samklang med naturen vid uppfödning av nöt som ger ett kött som är välmarmorerat och har en hög köttsmak på varje djur.

Beställ från Ärnamåla Stut